Kindcentrum Platijn eerste Brainportschool van gemeente Best

Kindcentrum Platijn eerste Brainportschool van Best

“Een echte teamprestatie” aldus de trotse directeur Roel Timmers van Kindcentrum Platijn. Het gehele team van kindcentrum Platijn werkt al jaren aan de vijf pijlers van Brainport. Een traject wat veel vraagt van samenwerking met de omgeving, professionalisering van de medewerkers, 3O leren (ontwerpen, ontdekken en onderzoeken), internationalisering en het bouwen van een contextrijke leeromgeving voor kinderen. Allemaal met het doel kinderen te ontwikkelen en voor te bereiden om als gelukkige burger een volwaardige bijdrage aan onze samenleving te kunnen leveren.
Als eerste basisschool van de Gemeente Best mag kindcentrum Platijn zich Brainportschool noemen. De bestuurder van Stichting Best Onderwijs kwam het team trakteren met het welverdiende resultaat: taart voor het hele team.

Op Kindcentrum Platijn wordt gewerkt met het onderwijsconcept ontwikkelings gericht onderwijs (OGO) waarbij thematisch werken binnen de context van de echte wereld een grote rol speelt. Dit concept heeft veel overeenkomsten met de vijf pijlers van Brainport. Kindcentrum Platijn heeft tijdens het bezoek van de Brainportvisitatiecommissie aangetoond te werken aan de vijf pijlers van Brainport. De visitatiecommissie bestond uit een viertal personen. Twee bestuurders van stichtingen uit de omgeving Eindhoven en twee directeuren van al eerder benoemde Brainportscholen uit de regio.

Kindcentrum Platijn is nu samen acht andere basisscholen uit de regio Brainportschool. Met dit prachtig resultaat kijkt Kindcentrum Platijn met vertrouwen naar de toekomst waarbij de school zich mag verheugen op de naderende nieuwbouw in de wijk Dijkstraten.

Media
  • brainport platijn
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT