Informatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot ons kindcentrum

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd voor de komende vier jaar. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan is in te kijken op school. Het komend schooljaar zal Platijn een nieuw schoolplan ontwikkelen voor de periode 2021-2025.
Klik hier om het huiidge plan te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT