Hier vindt u alle informatie omtrent online-/ thuisonderwijs voor de momenten als een kind in quarantaine moet of positief getest is en thuis moet blijven. Hieronder staat de handelswijze per unit beschreven. Het uitgangspunt is geweest om een werkbare situatie voor kinderen, ouders en leerkrachten te beschrijven.

Uiteraard hoeft een kind bij ziekte niet deel te nemen aan activiteiten die we faciliteren.

Thuisblijven vanuit quarantaine/ snottebellenbeleid of positieve test.

Algemeen: de eerste dag is er geen onlineonderwijs en zijn er geen spullen beschikbaar. We gebruiken deze dag om spullen te verzamelen om thuis te gebruiken.

Er zal een lesbrief voor unit 2 en 3 beschikbaar zijn voor het kind of de kinderen die thuiszitten. Deze lesbrief is te vinden in de Microsoft Teams omgeving van de unit van uw kind. Elk kind heeft hiervan eigen inloggegevens. Bij de leerkracht zijn deze gegevens ook op te vragen.

Hoe we handelen per unit:

Unit 1: Spullen mee naar huis na één dag voor groep 1,2,3.  Na ongeveer drie dagen is er thuis een online moment via Teams om met een vriendje of vriendinnetje te kunnen kletsen (sociale contacten)

Unit 2: Kinderen krijgen schoolspullen mee naar huis. Er zullen geen online instructie momenten plaatsvinden.

Unit 3: Kinderen krijgen spullen meer naar huis. Er zijn online instructie momenten door leerlingen voor leerlingen in Teams.

Gehele groep in quarantaine

Algemeen: de eerste dag is er geen online onderwijs. We gebruiken deze dag om spullen te verzamelen om thuis te gebruiken en de teamsomgeving te vullen met materiaal wat voor die periode is bedoeld.

Er zal een lesbrief beschikbaar zijn voor de gehele unit die thuiszit. Deze lesbrief is te vinden in de Microsoft teams omgeving van de unit van uw kind. Elk kind heeft hiervan eigen inloggegevens. Bij de leerkracht zijn deze gegevens ook op te vragen.

Hoe we handelen per unit:

Unit 1: Unit 1 a/b zijn online tussen 9:00 uur en 10:00 uur. Alle kinderen komen in de quarantaineperiode in kleine groepjes vrijwillig aan bod om online met de juf te kletsen.

Unit 2: Kinderen krijgen spullen mee naar huis. Online instructie momenten vinden minimaal 2 x 30 minuten per dag plaats. In de teams omgeving is werk te vinden wat voor die periode bedoeld is.

Unit 3: Spullen meer naar huis. Eenmaal online klassikaal moment. Online instructie momenten in kleine wisselende groepen.

Noodopvang

Er is geen noodopvang, daarvoor hebben we geen personeel beschikbaar. Vanaf dag 5 mogen kinderen testen en vanaf dag 6 vervallen de online lessen en komen kinderen met een negatieve test naar school. Kinderen die een besmetting met COVID hebben gehad, vragen we toch de eerste 5 dagen thuis te blijven. Hierdoor kunnen we voor de gehele groep online lessen blijven verzorgen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT